Podmienky pre organizáciu turnajov Beach Tennis Slovakia (2017)

2017-04-03   |   www.plazovytenis.sk

V zmysle záverov zasadnutia sekcie Beach Tennis Slovakia 26.2.2017 v Nitre boli stanovené podmienky pre organizáciu turnajov Beach Tennis Slovakia. Podmienky sa nezverejňujú, sekretariát SAPŠ ich sprístupní každému členovi SAPŠ, ktorý má záujem o organizáciu turnaja.

Heslovite je o podmienkach možné zverejniť toto:

  • turnaje SR A ako turnaje 2016
  • turnaje SR B maximálne prístupné pre hráčov a organizátorov
  • licencia na turnaj Majstrovstiev SR zatiaľ nie je v ponuke

 

O sprístupnenie podmienok môžete požiadať mailom na tenis@saps.sk

« Späť na úvod
DunlopIsometiMATESTZXbeachBORGwebSportimeaLogo