Prečo Katarína Páleníková nie je majsterkou SR?

2015-11-19   |   www.plazovytenis.sk

Beachtenistka Katarína Páleníková je v prvej svetovej stovke, vyhrala niekoľko turnajov ITF Beach Tennis Tour v roku 2015, a predsa nie je majsterkou SR. Ako je to možné?

Tak, že K.Páleníková neoznámila včas dosiahnuté výsledky organizátorovi súťaže, Slovenskej asociácii plážových športov (SAPŠ). Na pohľad administratívna malichernosť - môže naozaj takto zavážiť? Rozprávali sme sa s Radovanom Lacom, vedúcim sekcie Beach Tennis Slovakia.

Ako vlastne funguje súťaž majstrovstiev SR? Ako sa zostavujú rebríčky?

Majstrovstvá SR pozostávajú zo série domácich turnajov organizovaných s licenciou SAPŠ v členských areáloch na území celého Slovenska (turnaje kategórie N, pozn.red.) a turnajov ITF. Bodovanie turnajov majstrovstiev SR je určené článkom 16 Klasifikačného poriadku majstrovstiev SR. Výsledky z turnajov kategórie N spracúvame a body za ne prideľujeme automaticky, keďže tu sme organizátorom my a máme dokonalý prehľad o účastníkoch i výsledkoch. V prípade ITF turnajov uznávame bodový zisk hráča v 100% výške, ale iba za predpokladu, že hráč nám v súlade s Klasifikačným poriadkom dodá klasifikačné podklady. Súťažné dokumenty, ktorými sa majstrovstvá SR riadia, sú zverejnené na webstránke www.plazovytenis.sk. Na tom istom webe je verejne prístupný rebríček, aktualizovaný priebežne po každej zmene.

Odkedy organizujete M-SR (2012), hrdíte sa snahou o maximálnu kompatibilitu s medzinárodným systémom ITF. Prečo by mali hráči nahlasovať výsledky dosiahnuté na turnajoch ITF? Nie je to už Vaša práca, resp. práca ITF, tieto výsledky automaticky započítať?

Áno aj nie. Problém je, že ITF neoznamuje národným asociáciám automaticky, že "hráč vašej národnosti sa zúčastnil turnaja ITF tam a tam a získal toľko a toľko bodov". O účasti musíme vedieť a body si dopočítať a overiť pre každý prípad osobitne.

Nesledujete všetky turnaje ITF?

Zatiaľ nie. V najslabších mesiacoch by sa to ešte dalo - v januári 2015 bolo ITF turnajov v plážovom tenise 8, v decembri 2015 ich bude iba 5. No v najsilnejších letných mesiacoch roku 2015 ich bolo v júni 38, v júli 36, v auguste dokonca 46. To je v priemere medzi 1 a 1,5 turnajom za deň, v mesiacoch, kedy sami organizujeme 2 domáce turnaje za týždeň. Chcem pripomenúť, že nedostávame zatiaľ žiadnu dotáciu ani od štátu, ani od STZ. Majstrovstvá SR sme vytvorili sami, zabezpečujeme ich sami zo zdrojov, ktoré sme opäť - zabezpečili my sami. Inými slovami, nikto nás neplatí za to, aby sme podrobne sledovali výsledky každého turnaja ITF. Ani za nič iné. Nás neplatí nikto - jediné, čo by sa sem dalo započítať, je členské 3€ za osobu, čo pri 115 beachtenistoch v roku 2015 robí 445 eur. Len na prize money odovzdáme 684 eur. Kde je web, organizačná práca a ďalšie výdavky? Slovenský beach tennis má toľko prostriedkov, koľko mu my dokážeme zabezpečiť. Preto takúto výčitku neberieme. Toto nie je jediná vec, ktorá sa dá vylepšiť, keď bude viac peňazí. Lenže tie peniaze nerastú na strome a keď ich aj zoženieme viac, vždy treba strážiť aj to, aby boli použité efektívne. Druhá vec je, že začíname analyzovať iné spôsoby započítavania ITF turnajov a možno nájdeme taký, ktorý bude všetkým vyhovovať viac. Toto je otvorené, na túto tému sme už začali komunikovať aj s ITF.

Niekto by mohol povedať, že aktuálny mechanizmus započítavania bodov za ITF turnaje sa mu nezdá efektívny - keď môže nastať situácia ako s K.Páleníkovou..

Vy sa ma pýtate netradične oznamovacou vetou, ja odpoviem netradične otázkou. To chceme až tak veľa? Aby nám hráč, ktorý sa zúčastní nejakého ITF turnaja, do 7 dní poslal klasifikačné podklady, rozumej výsledky turnaja? Kto si môže lepšie a zodpovednejšie dostrážiť výsledky z toho turnaja? Ako by sme to mohli zabezpečiť efektívnejšie?

To dáva zmysel. Čo keď si ale hráč túto úlohu nesplní, či už vedome alebo nevedome?

Nedostane body do majstrovstiev SR. Nič viac a nič menej. Majstrovstvá SR je súťaž, ktorú sme vytvorili my a funguje na dobrovoľnej báze. Nikto nie je povinný sa jej zúčastňovať. Táto súťaž sa riadi súťažnými predpismi. Jedným zo základných je Klasifikačný poriadok majstrovstiev SR, ktorý zakotvuje aj túto konkrétnu povinnosť hráča - pokiaľ teda hráč chce mať body z ITF turnaja uznané do majstrovstiev SR. Je to jednoduché - treba len dodať výsledky. Netreba nič platiť, nie je žiadna predpísaná forma, stačí aj e-mailom, takže táto povinnosť sa dá hravo splniť za pár sekúnd a bez akýchkoľvek nákladov. Navyše, čo sa tejto povinnosti týka, nemenila sa od vzniku M-SR, t.j. 4 roky od 2012.

Prečo potom podľa Vás problém okolo K.Páleníkovej vznikol?

Odpoveď na túto otázku má objektívnu aj subjektívnu časť. Objektívna je, že prvé tri ročníky sme túto povinnosť za hráčov riešili my, v záujme rozvoja beach tennisu v SR a podpory účasti slovenských hráčov na ITF turnajoch. Sezóna 2015 bola prvou, kde sme túto nadprácu robiť prestali. Upozorňujem však, že nie selektívne voči K.Páleníkovej, ale rovnako voči všetkým! Subjektívna časť odpovede, t.j. môj názor, prečo problém vznikol práve okolo K.Páleníkovej, je, že jej prípad nás mrzí, ale neprekvapuje. Táto hráčka nás už niekoľkokrát presvedčila, že má problém s rešpektovaním organizátora majstrovstiev SR, nastavených procesov a procedúr či súťažných dokumentov, teda samotných majstrovstiev. Ešte viac nás mrzí jej prístup a spôsob komunikácie.

Vaše argumenty majú logiku, ale niekomu sa to môže zdať príliš prísne, či byrokratické. Zvlášť keď sami vravíte, že Vás tento prípad mrzí. Nevravím, že ona, ale niektorí možno stále čakajú, že si to rozmyslíte, že takpovediac “zmäknete” a za majsterku SR predsa len vyhlásite K.Páleníkovú..

To je vylúčené. Majsterkou SR sa v súlade s platnými súťažnými predpismi stala Zuzana Chrenková. Bolo by veľmi neprofesionálne, keby sme si so základným súťažným dokumentom majstrovstiev “vytreli zadok”. Majstrovstiev SR sa okrem K.Páleníkovej zúčastnilo ďalších 114 hráčov, ktorí s podmienkami súťaže súhlasili. Každý hráč pri každom turnaji počítanom do majstrovstiev SR podpisuje súhlas s aktuálnym Klasifikačným poriadkom. Môžeme sa baviť o tom, v čom sa dá vylepšiť - ale medzi sezónami, nie ohýbať ho v priebehu sezóny, ako by to chcela K.Páleníková. Jej športovú výkonnosť nespochybňujeme, ani nás vzniknutá situácia neteší. Dokonca sme rozmýšľali o tom, že by sme ju na ankete Tenista roka ocenili v samostatnej kategórii, keď už sa o titul majsterky SR sama takto nešťastne pripravila. Po tom, ako sa k riešeniu vlastnej chyby postavila - že viní a ohovára niekoho iného - sme sa však za SAPŠ rozhodli, že my takéto riešenie iniciovať nebudeme.

Akú šancu má, či už K.Páleníková alebo iný hráč, ovplyvniť organizáciu súťaže? Najmä ak má napríklad pocit, že niečo by sa dalo urobiť lepšie?

Veľkú. Väčšina hráčov nás pozná osobne a tí, ktorí nás poznajú dlhšie, Vám potvrdia, že sme vždy stavali na jasných pravidlách a transparentnosti. Vždy sme boli a sme otvorení každému návrhu na vylepšenie, či ho zachytíme formálne alebo neformálne. Problém je, že hráčov to v praxi nejako extra nezaujíma - až kým sa ich to negatívne nedotkne. To je škoda, lebo nás neteší to, čo sa stalo - ale na druhej strane nám ani K. Páleníková, ani iný hráč nikdy nedal žiaden konkrétny návrh, čo a ako by zmenil, vylepšil. Okrem toho, že námetom sme otvorení priebežne a neustále, už onedlho majú členovia SAPŠ možnosť vyjadriť svoj názor a podieľať sa na ďalšom vývoji účasťou na zasadnutí sekcie Beach Tennis Slovakia (12.-13.12. v Handlovej, pozn.red.).

Majstrovstvá SR v kocke

V plážovom tenise sa oficiálne majstrovstvá SR organizujú od roku 2012. Prvé tri ročníky organizovalo po dohode so Slovenským tenisovým zväzom (STZ) občianske združenie 1.ABC Nitra. V roku 2015 vznikla Slovenská asociácia plážových športov (SAPŠ), ktorá prevzala od 1.ABC Nitra organizáciu majstrovstiev SR v plážovom tenise, na základe zmluvy so STZ. Spoločným menovateľom 1.ABC Nitra a SAPŠ sú dvaja zo zakladajúcich členov oboch združení - Michal Ivan a Radovan Laco - ktorí začali plážový tenis na Slovensku organizovať už 2 roky pred prvým majstrovským ročníkom, t.j. v roku 2010.

Majstri SR v plážovom tenise

2015: Zuzana Chrenková - Adam Kakula
2014: Katarína Páleníková - Radovan Laco
2013: Andrea Hradecká - Radovan Laco
2012: Andrea Hradecká - Radovan Laco

 

 

 

O čo ide v “prípade K.Páleníková”?

 

E-mailom z 27.10.2015 poslala Katarína Páleníková klasifikačné podklady naraz za viacero turnajov ITF Beach Tennis Tour 2015. Získané body by jej stačili na zisk titulu majsterky SR 2015 v plážovom tenise. Organizátor majstrovstiev SR (SAPŠ) však body za tieto turnaje K.Páleníkovej do majstrovstiev SR neuznal, s odvolaním sa na čl.23 Klasifikačného poriadku majstrovstiev SR a odôvodnením, že od posledného turnaja, za ktorý hráčka požaduje uznať body, uplynulo 24 dní. Od prvého 281 dní.

...

Článok 23 Klasifikačného poriadku majstrovstiev SR

Klasifikačné podklady zo zahraničných turnajov s účasťou slovenského hráča, doručí SAPŠ samotný hráč najneskôr do 7 dní od ukončenia turnaja e­mailom na info@plazovytenis.sk. V prípade, že nebudú výsledky zo zahraničných turnajov doručené do 7 dní, nebude výsledok hráča započítaný do M­SR.

...

 

« Späť na úvod
DunlopIsometiMATESTZXbeachBORGwebSportimeaLogo