Slovak Beachtennis Open 2012

2012-08-27

Aktuality

25.8.2012, 22:00h Víťazmi prvého ročníka Slovak Beachtennis Open sa stali prvé nasadené dvojice: u mužov Česi Lukáš MrňavýPavlom Řádkom a u žien domáce Alena BenčováAndreou Hradeckou.

V krásnom počasí absolvovalo 12 mužských a 4 ženské dvojice spolu s usporiadajúcim klubom 1.ABC Nitra premiéru ITF turnaja v plážovom tenise na Slovensku. Turnaj najnižšej kategórie ITF (G4) však prebehol bez problémov, aj vďaka hlavnému rozhodcovi P. Matuščinovi  a partnerovi podujatia, značke DUNLOP. Položili sme základy tradície medzinárodného turnaja v plážovom tenise na Slovensku, čo je ďalšou métou v našej činnosti. Ďakujeme za účasť všetkým hráčom a hráčkam, gratulujeme k bodom do rebríčka ITF (sledujte http://www.itftennis.com/beachtennis/rankings/player-rankings.aspx, onedlho sa tam objavíte ;) a tešíme sa na vašu účasť na na našich ďalších turnajoch a ďalšie kroky v tomto športe. Fotky z turnaja v priebehu týždňa tu a na FB stránke Nitrianskej pláže.

Kto by chcel vlastnú raketu, čo najskôr napíšte na info@plazovytenis.sk, možno stihnete ešte najbližšiu objednávku.

Výsledky

mužiženysúťaž útechy

24.8.2012, 21:00h Za prítomnosti prezidenta Beachtennis Slovakia R.Laca, hlavného rozhodcu P. Matuščina, riaditeľa turnaja M. Ivana, zástupcov hráčov oboch zúčastnených krajín a oboch súťažných kategórií bol dohodnutý hrací model u žien (po námietke - viď nižšie) a vyžrebované súťaže mužov aj žien turnaja Slovak Beachtennis Open 2012.

24.8.2012 Organizátor prijal námietku voči hraciemu modelu u žien, ktorú vyhodnotil ako opodstatnenú. Hrací model u žien sa bude mierne meniť (v prospech zúčastnených hráčok). Konkrétne riešenie konzultuje organizátor s ITF, rozhodnuté bude najneskôr do žrebu, ktorý je naplánovaný na dnes, piatok 24.8.2012, o 17.00h.

Hrací systém

 • Súťažné kategórie (muži, ženy) sa hrajú v sobotu (prvé zápasy 10.00h)
 • Do súťaže je zaradených 12 mužských a 4 ženské dvojice (viď acceptance list)
 • U mužov sa hrá 16-kový pavúk (4 nasadené dvojice v prvom kole BYE) + súťaž útechy. Každá dvojica odohrá min.3 a max.5 zápasov.
 • U žien sa hrá jedna 4-členná skupina* (každý s každým, nasadená 1 dvojica), za každé víťazstvo je 1 bod do tabuľky. Tímy sa po skupine zoradia podľa bodov a nasadia do semifinále, kde sa hrá 1.-4., 2.-3 na 2 víťazné sety. Každá dvojica odohrá 3 sety + 2 riadne zápasy.
 • Turnaj zmiešaných dvojíc podľa záujmu v nedeľu (bude sa dať prihlásiť v priebehu soboty do 14:30h)

* v prípade rovnosti bodov rozhoduje:

 1. vzájomný zápas
 2. rozdiel vyhratých a prehratých setov

Harmonogram

Piatok 24.8.
16 – 20h               kurty k dispozícii na tréningy
17h                        žreb

Sobota 25.8.
9.30                       meeting kapitáni tímov & hlavný rozhodca
                               najneskoršia možná prezentácia & zaplatenie štartovného
10h                        prvé zápasy muži, ženy (kompletný harmonogram na stiahnutie)
14:30                     uzávierka prihlásenia pre mixy (nedeľa)
16:40                     finále ženy
17:30                     finále muži
18:45 – 19:15     vyhodnotenie & ukončenie turnaja
Večerný program            podľa dohody so zostávajúcimi hráčmi

Nedeľa 26.8.
Od 10h                 turnaj zmiešaných dvojíc (ak prihlásených min.5 dvojíc)

 

O turnaji / About the tournament

For English version scroll down please

Je to tretí rok, čo sa náš klub 1.ABC Nitra venuje plážovému tenisu. Slovensko je iba treťou krajinou bez mora, kde sa beachtennis hrá, v sezóne 2012 už dokonca ako majstrovstvá SR pod krídlami Slovenského tenisového zväzu. BEZ MORA, ALE SO SRDCOM.

Hoci je tento šport u nás v plienkach, hráčov pribúda, beachtennis chutí čím ďalej aj verejnosti. V rebríčku Beachtennis Slovakia je v tomto momente sezóny 2012 zapísaných 9 ženských a 35 mužských mien. V domovskom areáli slovenského beachtenisu, na Nitrianskej pláži, chytá beachtenisové rakety a získava ostrohy čoraz viac amatérov, beachtennis sa onedlho naplno rozvinie aj v Košiciach. Slovensko sa zúčastnilo nedávnych MS v Burgase, naše reprezentantky boli blízko k postupu do druhého kola (mali mečbal), napokon skončili v prvom, ale súťaž útechy medzi 24 vypadnutými dvojicami vyhrali. Tieto čiastkové úspechy nás zaväzujú nezaháľať ani na organizačnom a diplomatickom poli. Sme veľmi radi, že už v treťom roku sa nám podarilo dostať do kalendára Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF).

Turnaj Slovak Beachtennis Open 2012, naplánovaný na 24.-26. augusta 2012 na Nitriansku pláž, bude vrcholom sezóny a prirodzeným finále premiérovej série majstrovstiev SR. Medzinárodné majstrovstvá SR sú zaradené v kalendári ITF ako turnaj kategórie G4. Hlavným partnerom podujatia je silná (nielen) tenisová značka DUNLOP.

Na Slovensku sa turnaj podobných rozmerov ešte nikdy neuskutočnil. Naskytá sa tak možno neopakovateľná šanca na zisk cenných bodov nielen do slovenského, ale aj do celosvetového rebríčka ITF. Srdečne vás preto pozývame v dňoch 25-26. augusta do Nitry. Na turnaj sa dá prihlásiť do štvrtka 23.8. 10:00h (platí aj pre registrovaných aj amatérov). Konkurencie sa báť netreba, stále sme v tomto športe všetci začiatočníci. Navyše, každému zaručujeme dostatok zápasov, pitný režim, občerstvenie a pozornosť od hlavného partnera podujatia (Dunlop). Kapacita turnaja je 32 mužských a 16 ženských dvojíc, hrať sa bude (nesúťažne) aj kategória zmiešaných dvojíc.

Prihlasovanie

 1. Stiahnite si oficiálny prihlasovací formulár
 2. Vyplnený a podpísaný formulár doručte na info@plazovytenis.sk najneskôr do 23.8.2012, 10:00h
 3. Vo štvrtok do 18:00h bude na www.plazovytenis.sk zverejnený harmonogram turnaja (vrátane hracieho systému, ktorý stanovíme až na základe konečného počtu prihlásených tak, aby si prihlásení mali možnosť dostatočne zahrať).

Štartovné: 20 eur / dvojica

Platba

 • Sumu 20,15€ (0,15€ bank.poplatok za transakciu) uhradiť na účet 0234413326/0900, do popisu platby / správy pre príjemcu uviesť SLOVAK BEACHTENNIS OPEN 2012 + meno hráča č.1.
 • Platbu vykonajte vo vlastnom záujme čo najskôr. Po ukončení prihlasovania 23.8. o 10:00h budú dvojice, od ktorých neevidujeme úhradu štartovného, kontaktované a vyzvané na zaslanie potvrdenia o úhrade do 23.8., 16:00h. Dvojice, ktoré nepreukážu úhradu do tohto termínu, môžu byť z turnaja vylúčené!

 

Informácie o turnaji (factsheet)

Navigácia na Nitriansku pláž

Slovak Beachtennis Open 2012 v kalendári ITF: http://www.itftennis.com/beachtennis/tournaments/calendar/august.aspx

Fotky z areálu na FB stránke Nitrianskej pláže

English version

It´s third year our club 1st ABC Nitra has been organising beach tennis. Slovakia is only third country without sea playing beach tennis, in 2012 season as Slovak championship already. WITHOUT SEA, WITH HEART.

Despite its infant age, the number of players goes up every week, beach tennis becoming more and more popular for public. In Beachtennis Slovakia Ranking there is 9 female and 35 male names at the moment. At Slovak home of beach tennis, Beach Nitra venue, more and more people take beach tennis racket in their hands and gets beach tennis experience. Chances are, that Slovakia will have another significant beach tennis meeting point soon, in Košice – 2nd biggest city of the country, centre of the east. Slovakia took part at WCh in Burgas (Bulgaria) recently, our girls having been very close to 2nd round (had even a matchpoint). They were knocked out in the 1st, in the end, but finished best among losers – won the consolation. These partial successes tie us to continue hard work in organizing and ´diplomacy´ fields. We are happy that we made it to ITF calendar in the third year of our beachtennis activities.

Slovak Beachtennis Open 2012, scheduled for 24-26th August 2012 at Beach Nitra, will be the top event of our beachtennis season and a natural finale of the premiere year of Slovak championship. This international championship of Slovakia, an ITF Beach Tennis Tour 2012 event of G4 grade, is powered by DUNLOP.

Hospitality for all players includes water (unlimited), some food & fruits, gift from DUNLOP. Tournament capacity is 32 men´s and 16 women´s couples, mixed couples will be played if time allows (no points awarded).

Entries

 1. Download the official ENTRY FORM
 2. Send the completed & signed entry form to info@plazovytenis.sk, by 23rd August 2012, 10am at the latest
 3. On Thursday 23rd, by 6pm, official schedule and tournament draws will be published (including playing formats, to be decided upon after the entry deadline, according to number of teams – our effort is to guarantee as much play as possible to everybody, not exhausting the finalists too much, though and respecting all ITF Beach Tennis Rules & Regulations).

Entry fee: EUR 20 / team

Payment

 • Amount of €20.15 (15 cents is transaction bank fee) to be paid onto the account:
  • IBAN: SK6909000000000234413326
  • BIC: GIBASKBX
 • Into payment description / identification field put SLOVAK BEACHTENNIS OPEN 2012 + name of player 1 please.
 • The payment to be made ASAP in your own interest. After the entry deadline (Thu 23rd, 10am) we´ll contact and call the teams whose payment is missed, to send us payment confirmation until 4pm of the same day (Thu 23rd). Teams who fail to provide payment confirmation by this time may be excluded from the tournament!

Tournament factsheet

Navigation to Beach Nitra

Slovak Beachtennis Open 2012 in ITF calendar: http://www.itftennis.com/beachtennis/tournaments/calendar/august.aspx

Some photos from our venue (Beach Nitra) on FB page of Beach Nitra

« Späť na úvod
DunlopIsometiMATESTZXbeachBORGwebSportimeaLogo