Zmeny 2017 v medzinárodnom beach tennise

2017-03-06   |   www.plazovytenis.sk

S prelomom rokov Medzinárodná tenisová federácia (ITF) zvyčajne reviduje pravidlá beach tennisu aj svetovej tour. Čo sa zmenilo pre rok 2017?

Čo sa týka pravidiel beach tennisu, nezmenilo sa zatiaľ nič. Stále sú v platnosti pravidlá z roku 2016 (nájdete na tejto stránke v sekcii Pravidlá alebo na webe ITF). Podľa vyjadrenia ITF pre SAPŠ však aktuálne prechádzajú revíziou a preto je možné, že nejakých zmien sa dočkáme. Bližšie informácie avizuje ITF tento týždeň.

Už nejaký čas sú však známe zmeny, ktoré sa týkajú svetovej tour (ITF Beach Tennis Tour). Voľný výklad zmien v ITF Beach Tennis Tour Rules and Regulations, hlavnom riadiacom dokumente Tour, bol jedným z bodov programu zasadnutia Beach Tennis Slovakia 26.2.2017. Zmenou, ktorá sa najviac dotkne a zaujme väčšinu hráčov beach tennisu zo SR, je určite zmena v bodovej dotácii pre turnaje ITF bez prize money. Napriek vopred avizovanému úmyslu ITF nebodovať tieto turnaje do ITF BTT od roku 2017, turnaje najnižšej medzinárodnej kategórie bodované napokon budú, avšak s nižšou dotáciou než doteraz. Presné bodové hodnoty sú zapracované už aj v Klasifikačnom poriadku Beach Tennis Slovakia (do slovenských rebríčkov sa po splnení podmienok uznávajú body za ITF turnaje "v pomere 1:1", preto bol KP administratívne upravený). Všetky zmeny v plnom znení nájdete v originále ITF BTT Rules and Regulations 2017.

Viac onedlho - po ukončení revízie pravidiel beach tennisu (ITF).

 

« Späť na úvod
DunlopIsometiMATESTZXbeachBORGwebSportimeaLogo